טיפול בפסולת ומיחזור

בעולם של משאבי טבע פוחתים גם פסולת היא חומר גלם חשוב.

מפעלי המיון והמיחזור של ורידיס הם מן המתקדמים בעולם, ומטפלים בכל סוגי הפסולת. לאחר תהליך ההפרדה והמיון נשלחים החומרים לעיבוד מחדש או ישירות לשימוש חוזר. התוצרים מהווים חומרי גלם איכותיים לתעשייה ולחקלאות, וכוללים דלקים חלופיים המפחיתים פליטת גזי חממה וזיהום אוויר.

ורידיס מובילה בהפקת משאבים מתחדשים בישראל ומציבה אמות מידה חדשות בשוק חומרי הגלם השניוניים.

פתרונות מיחזור מתקדמים
  • הפרדת פסולת, מיון, אריזה והשבה למטרות שימוש חוזר
  • יצור חומרי גלם ממוחזרים באיכות גבוהה לשימוש תעשייתי
  • יצור דלק חלופי וחומרי גלם אלטרנטיביים להפקת אנרגיה מפסולת ביתית ותעשייתית
  • יצור קומפוסט לשימוש חקלאי

לצד התרומה האקולוגית, פתרונות המיחזור מקנים ללקוחותינו גם יתרונות כלכליים מוכחים.

קומפוסט

קומפוסט מנצל את יכולות המיחזור של הטבע והופך את הסביבה לירוקה יותר. ורידיס מייצרת למעלה מ-100,000 טון קומפוסט איכותי מדי שנה.

הקומפוסט נוצר בתהליך פירוק ביולוגי מבוקר של פסולת אורגנית. מזון, פרש בעלי חיים, גזם ואפילו נייר הופכים בתהליך הקומפוסטציה לדשן איכותי לצרכים חקלאיים. לפני הגריסה עוברת הפסולת ניקוי ממזהמים בלתי רצויים. בכדי לאפשר את תהליכי הפירוק הטבעיים, נערם החומר הביולוגי בשורות רוח. מדי כמה ימים נהפכת כל שורה ומורטבת לשמירה על רמת הלחות הרצויה. תהליך ההפקה אורך כ-12 שבועות ומתבסס על ידע מדעי ועל המומחיות המצטברת של ורידיס .

קומפוסט מפסולת ביתית

ורידיס מפעילה בישראל מתקן שפותח במיוחד למטרת ייצור קומפוסט מאשפה עירונית. הפסולת האורגנית מופרדת במתקני המיון המתקדמים של ורידיס ומועברת למתקן הקומפוסט לצורך עיבוד בתנאים מבוקרים. לאחר שלב הניקוי ממזהמים מתרחשת הקומפוסטציה במשטחי הייצור של המתקן תחת פיקוח קפדני.

הקומפוסט של ורידיס ממוין בהתאם לדרגות איכות ומשווק לשימושים במגזר החקלאי.

קומפוסט מפרש בעלי חיים

ורידיס מפעילה מתקן קומפוסט פתוח ייחודי לטיפול בפרש בעלי חיים. המתקן מתבסס על ידע מתקדם ועומד בסטנדרטים גבוהים של איכות ובקרה. הפיכת פסולת שפכים חקלאית לקומפוסט פותרת מטרדי ריח וזיהום ומונעת עומס על מערכות לטיפול בשפכים. איכות הקומפוסט המיוצר במתקן גבוהה במיוחד.

הקומפוסט נהנה מביקושים גבוהים במגזר החקלאי, ומשווק על ידי ורידיס בהתאם לתקינה בינלאומית מחמירה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוסא שפסו mosa_s@GroupVE.co.il

 

פסולת לאנרגיה

ורידיס מתמחה בפתרונות אפקטיביים לתכנון, הקמה ותפעול של מתקני אנרגיה מתחדשת.

אנו שואפים לספק משאבים מתחדשים גם בתחום האנרגיה, ומשקיעים מאמצים רבים בפיתוח טכנולוגיות חדשות. מבחינתנו יצירת אנרגיה מאשפה הנה חלק מרכזי בכל אסטרטגיה יעילה לניהול פסולת.

ורידיס מספקת אנרגיה ירוקה באמצעות שימוש חוזר בפסולת כתחליף להטמנה יקרה ומזהמת.

ניצולת מקסימאלית של המשאבים מבטיחה את הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים. הפתרונות נבחנים בהתאם לצרכים המיוחדים של כל לקוח וכוללים שימוש בביומסה, ביוגז, שימוש חוזר בחומרים וקוגנרציה.

ורידיס מאפשרת לחברות להפיק את המרב מהתשומות שלהן, ולהגן על הסביבה.

» ביוגז

ביוגז הנו מקור חשוב לאנרגיה מתחדשת. ניצול של פסולת ביולוגית להפקת אנרגיה מפחיתה פליטת גזי חממה והופכת תעשיות לירוקות יותר.
ביוגז נמצא מתאים לשימוש בכלי רכב, כדלק חלופי ירוק.

ביוגז מטמנות

ביוגז נוצר מפירוק של חומר אורגני באופן טבעי או בתהליך יזום. במטמנות מופק הביוגז בתהליך תסיסה המתרחש בהיעדר חמצן. הביוגז מכיל מתאן (CH4) ופחמן דו-חמצני (CO2) בשיעורים משתנים. ככל ששיעור המתאן גבוה יותר, משתפרת איכות הביוגז והערך הקלורי שלו עולה.

ביוגז מהווה מקור מתחדש לאנרגיה ותחליף יעיל לדלקים פוסיליים מזהמים.
למידע נוסף >

ביוגז מעיכול אנאירובי 

עיכול אנאירובי יזום ומבוקר הנו אמצעי להפקה יעילה של ביוגז מפסולת אורגנית.

חברות רבות ‒ בעיקר בתחומי הכימיקלים, המזון והתרופות, מעוניינות לנצל את הפסולת שלהן להפקת אנרגיה מתחדשת ולחיסכון בזיהום ובעלויות. ורידיס עוזרת להן להגשים את החזון ולהקים מתקני אנרגיה המבוססים על טכנולוגית העיכול האנאירובי. מלבד רתימת הביוגז להפקת אנרגיה מנוצלים תוצרי הלוואי של התהליך גם לייצור דשן ביולוגי חקלאי, המהווה תחליף אידיאלי לדשנים כימיקליים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעילי לבני ilay_l@groupve.co.il

» RDF

ורידיס הנה הראשונה ליישם בישראל את טכנולוגיית ה-RDF.

הטכנולוגיה הופכת פסולת עירונית ופסולת תעשייתית ומסחרית בלתי מסוכנת לדלק זמין להפקת אנרגיה באמצעות שריפה. ה-RDF מנוצל במתקני אנרגיה שונים, לרבות כבשני ייצור מלט ותחנות כוח המתבססות על שריפת פחם, ומהווה תחליף יעיל לדלקים מזהמים.

טכנולוגית ה-RDF עושה שימוש חוזר בכמויות גדולות של פסולת ומספקת מענה לביקוש הגדל לאנרגיה בענף התעשייה.

לפרטים נוספים >

מיחזור פסולת ושימוש בפסולת להפקת אנרגיה הינם הדרך הטובה ביותר להגן על הסביבה ולהבטיח את איכות החיים של הדורות הבאים

דילוג לתוכן