ורידיס מובילה קדימה את שוק האנרגיה המקומי.
במטרה לייעל ביצועים כלכליים וסביבתיים, מציעה ורידיס פתרונות התייעלות אנרגטית מתקדמים במודל BOT עבור חברות מסחריות ורשויות. מערך ההתקנות והתחזוקה הארצי של ורידיס למערכות מיזוג, חימום ואוורור משרת חברות וארגונים מובילים. ורידיס מתמחה בהקמת תחנות כוח ובניהולן, ומרכזת פתרונות לכל תחומי שוק האנרגיה, בהתאם לצרכי הלקוחות.
ביחד עם לקוחותינו אנו יוצרים הזדמנויות חדשות להפקת אנרגיה ולייעול מערכות.
בשנת 2015 שינתה "דלקיה" – זרוע האנרגיה הישראלית של הקבוצה – את שמה ל"ורידיס אנרגיה ושירותים".

התייעלות אנרגטית
ניהול ותפעול תחנות כח
OPC רותם
HVAC התקנות ושירותים
דילוג לתוכן