OPC רותם

ורידיס הנה יזמית מובילה בתחום תחנות הכוח.
משלב התכנון ועד לשלב התפעול והתחזוקה, מתחייבת ורידיס לפרויקטים המקדמים תועלת כלכלית לצד אחריות סביבתית. צוותי העובדים ונהלי התפעול מאפשרים עמידה ביעדי ביצוע ובטיחות וחיסכון בעלויות.

תחנת הכח במישור רותם

OPC רותם, שהוקמה במישור רותם והחלה לפעול בשנת 2012, הנה תחנת הכוח העצמאית הגדולה הראשונה בישראל.

עם הספק של 440 מגה-וואט, מהווה תחנת הכוח דוגמא מובהקת ליכולות הטכנולוגיות המובילות של ורידיס .

במסגרת שיתוף פעולה בין חברת IC (Israel Corp) לורידיס, הוקמה תחנת הכוח במטרה למכור את תפוקת החשמל לצרכנים רבים בשוק הארצי, ולסייע למדינה להתמודד עם המחסור באספקת החשמל.

החשמל מיוצר באמצעות טורבינות הצורכות גז טבעי, תוך יישום טכנולוגית המחזור המשולב, שיעילותה בהפעלת תחנות כוח מוכחת. הטכנולוגיה מנצלת את החום השיורי הנפלט בתהליך הפקת החשמל לצורך ייצור קיטור. באמצעות הקיטור מופעלת טורבינה נוספת לייצור חשמל, ללא שימוש בדלק נוסף. התוצאה הנה שיפור משמעותי בייחס כמות הגז הטבעי הנצרכת למגה-וואט חשמל מיוצר, עד לנצילות גז טבעי של 57%.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל-info@groupve.co.il

באמצעות שיתופי פעולה ותוכניות מימון פועלת ורידיס להקים בישראל את הדור הבא של מתקני ייצור האנרגיה