שיקום קרקעות

שיקום קרקעות יסודי דורש ידע מתקדם, יכולת יישום טכנולוגית וניסיון מצטבר.
קרקע הנה משאב מוגבל שקצב התחדשותו איטי במיוחד. הבניה המואצת בישראל בעשור האחרון והביקוש הגובר לנדל"ן הפכו את שיקום הקרקע לנושא בוער. גם המודעות הגוברת להשפעות סביבתיות תורמת להתפתחות התחום. עם זאת, רוב עבודות השיקום שנעשו עד היום בארץ התבססו על חפירה ושינוע של קרקעות לאתרי הטמנה.
הפתרונות החדשניים של ורידיס מקדימים את השוק בישראל, ומייבאים לארץ שיטות בינלאומיות פורצות דרך.

ביצועים אמינים

ורידיס ייחודית בנוף הישראלי בקיומן של יכולות טכניות מוכחות ובזמינות הציוד הייעודי, שמאפשרים ביצועים אמינים והצלחה בכל פרויקט. צוותי השטח של ורידיס מנוסים בטיפול בסוגים רבים של זיהומי קרקע ובהתמודדות עם תנאי גישה קשים. ורידיס רואה בתחום הטיפול בקרקעות מזוהמות השלמה סינרגטית למגוון תחומי העיסוק של החברה.

גם בתחום הקרקעות המזוהמות מקדמת ורידיס סטנדרטים בינלאומיים של שירות וביצוע לצד מחויבות בלתי מתפשרת להגנה על הסביבה.

מגוון טכנולוגיות שיקום

ורידיס מתמחה ביישום מגוון רחב של טכנולוגיות שיקום. בפרויקטים בהם הגישה הישירה לקרקע מורכבת, אולם ניתן לבצע טיפול בזיהום בתוך האתר עצמו, נעשה שימוש בטכנולוגיות In-Situ. בפרויקטים בהם ניתן וכדאי לבצע טיפול בשטח האתר המזוהם לצורך השבת הקרקע לשימוש חוזר לאחר הטיפול, ללא פינוי לאתר חיצוני, מיושמות שיטות On-Site. בפרויקטים הדורשים פינוי קרקע ממוקדי הזיהום לצורך טיפול באתרים חיצוניים, ייושמו טכנולוגיות Ex-Situ.

פתרונות טיפול במזהמים אורגניים
 • טיפול ביולוגי
 • טיפול טרמי וטיפול בגזים
 • טיפול באמצעות אוורור תוך קרקעי, לרבות באמצעות יישום שיטות SVE, Air Sparging, SVTE, Bio-Venting
פתרונות טיפול במזהמים אנאורגניים
 • שטיפת קרקע (לטיפול בחלק הגרנולומטרי הגס)
 • ייצוב ומיצוק (לטיפול בחלק הגרנולומטרי הדק)
 • מיון וניפוי לצורך הקטנת עלויות הטיפול
 • יישום תהליכים פיזיקאליים-כימיים לצד פעילות החומרים המסוכנים
פתרונות טיפול במזהמים פירוטכניים (חומרי נפץ וחבלה)
 • טיפול ביולוגי משולב On-Site/Ex-Situ
פתרונות טיפול בזיהום מי תהום
 • Pump & Treat
 • Chemical Oxidation/Reduction
 • Stripping
 • Ion Exchange
 • Reactors
 • Confinement

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעדי מרמלשטיין adi_m@groupve.co.il

פתרונות שיקום הקרקע החדשניים של ורידיס מקדימים את השוק בישראל, ומייבאים לארץ שיטות בינלאומיות פורצות דרך

דילוג לתוכן