windex

windex

בתאריך 23/04/2017 השלימה חברת ורידיס את רכישת חברת וינדקס כחלק מיישום אסטרטגיית הפיתוח העסקי וכניסה לשוק הקרקעות המזוהמות. לפרטים נוספים >

נתוני הפחתת מזהמי אוויר

נתוני הפחתת מזהמי אוויר

נתוני הפחתת מזהמי אוויר

במסגרת פעילות ענפה של החברה בתחום שירותי איכות הסביבה (בענף הפסולת), מפעילה החברה צי משאיות המורכב ממשאיות מסוגים ובגדלים שונים לצורך איסוף והובלת אשפה בכל רחבי הארץ. כשם שהחברה פועלת בכלל תחומי פעילותה תוך הקפדה מירבית על הוראות הדין, מעניקה החברה חשיבות גבוהה לשמירה על איכות הסביבה ועל מניעת זיהום אויר מצי המשאיות המופעל על ידה.
בשנים האחרונות החברה קידמה את החלפת צי המשאיות שלה, כך שיעמוד בתקנים הנדרשים על פי חוק אויר נקי מציי רכב. מרבית משאיות החברה הן בתקני יורו 4, יורו 5 ו-יורו 6 כך שהחברה נמצאת למעשה מעל התקן הנדרש בחוק.
במסגרת זו מדווחת החברה בדוח המצורף על כלל המשאיות (100%) בצי הרכב שלה כאשר על פי החוק נדרש לדווח על 70% בלבד מרכבי הצי.

2023 נתוני הפחתת מזהמי אוויר >

2022 נתוני הפחתת מזהמי אוויר >

2021 נתוני הפחתת מזהמי אוויר >

2020 נתוני הפחתת מזהמי אוויר >

2019 נתוני הפחתת מזהמי אוויר >

2018 נתוני הפחתת מזהמי אוויר >

דילוג לתוכן