שיקום קרקעות יסודי דורש ידע מתקדם, יכולת יישום טכנולוגית וניסיון מצטבר.
קרקע הנה משאב מוגבל שקצב התחדשותו איטי במיוחד. הבניה המואצת בישראל בעשור האחרון והביקוש הגובר לנדל"ן הפכו את שיקום הקרקע לנושא בוער. גם המודעות הגוברת להשפעות סביבתיות תורמת להתפתחות התחום. עם זאת, רוב עבודות השיקום שנעשו עד היום בארץ התבססו על חפירה ושינוע של קרקעות לאתרי הטמנה.
הפתרונות החדשניים של ורידיס מקדימים את השוק בישראל, ומייבאים לארץ שיטות בינלאומיות פורצות דרך.

ייעוץ סביבתי ושירותי דיגום ומעבדה
שיקום סביבתי