נייר וקרטון

ב2023 רכשה ורידיס את מלוא אחזקותיה של קבוצת אינפיניה.

אינפיניה מתמחה במיחזור, ייצור נייר לקרטון וייצור אריזות.

חברת אינפיניה היא החברה הגדולה בישראל שמקדמת את מודל הכלכלה המעגלית ויש לה חלק מהותי בשיפור פני הסביבה ואיכות החיים בישראל.

אינפיניה פועלת בכלכלה מעגלית אינסופית בין שלושה תחומים: תחום הקרטון, תחום הנייר הלבן ותחום שיווק צרכי משרד.

תחום הקרטון – במסגרת תחום פעילות זה עוסקת אינפניה בפעילות של מיחזור, איסוף ועיבוד של פסולת קרטון ונייר, ייצור ומכירה של גלילי נייר לקרטון ("גלילי נייר לקרטון" או "נייר חום") וייצור ומכירת אריזות קרטון גלי.

תחום נייר לבן – ייצור ושיווק ניירות כתיבה והדפסה ("נייר לבן").

תחום שיווק צרכי משרד ואחרים – שיווק צרכי משרד באמצעות חברת הבת גרפיטי – שיווק מגוון רחב של מוצרים כגון מוצרי נייר, מוצרי ניקוי, ציוד משרדי וכלים חד פעמיים וכן הכנסות מהשכרת נכסי נדל"ן.
פעילות אינפיניה מתאפיינת באינטגרציה אנכית בין שלוש חוליות בשרשרת ערך אחת, מבנה המאפשר מתן מענה לביקוש ההולך וגדל למוצרי האריזה מבוססי קרטון ממוחזר, תוך מיצוי פוטנציאל הייצור של אינפיניה.

אינפיניה מובילה את עולמות המחזור והאריזה תוך יישום והטמעת עקרונות הכלכלה המעגלית. אינפיניה רואה את עצמה כחברה המובילה בישראל בנושא המחזור והקיימות.

לפרטים נוספים אודות אינפיניה ניתן למצוא באתר בכתובת: https://www.infinya.co.il

אינפיניה מובילה את עולמות המחזור והאריזה תוך יישום והטמעת עקרונות הכלכלה המעגלית

דילוג לתוכן